Koronaviruksen vaikutukset ammattiosastojen kevätkokouksiin ja muuhun ammattiosastotoimintaan

SuPerin järjestötiimi tiedottaa:

 Koronaviruksen johdosta liitto on ohjeistanut, että ammattiosastot siirtävät kevätkokouksensa myöhempään ajankohtaan sen mukaan, miten virustilanne etenee. Jos suinkin mahdollista, kokous tulee pitää viimeistään elokuussa. Mikäli kevätkokousta ei koronatilanteen johdosta ole mahdollista pitää ennen kuin on jo syyskokouksen aika, niin myös kevätkokousasiat käsitellään syyskokouksessa. Myös muut ammattiosaston keväälle suunnitellut jäsentilaisuudet on peruutettu, kunnes kokoontuminen on jälleen koronaviruksen puolesta turvallista. Kannattaa myös seurata aktiivisesti liiton viestintää ja mediaa.  Ammattiosaston hallituksen kokoukset pidetään tarvittaessa sähköpostikokouksina. Liiton järjestämät koulutukset ja ammattiosastokäynnit on kevään osalta peruttu tai pidetään sähköisesti. Ilmoittautuneille jäsenille ja asianosaisille ammattiosastoille on ilmoitettu peruutuksista ja/tai muutoksista suoraan.

Jos jäseniltä tulee kysymyksiä liittyen työelämän pelisääntöihin koronaviruksen aikana, ottakaa yhteyttä omaan luottamusmieheenne tai liittoon. Liitto on 12.3.2020 lähettänyt kunta- ja yksityissektorin kaikille luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille sekä heidän varoilleen koronavirusta koskevan ohjeistuksen ja tiedotteen.

Koronavirusepidemiaa ja sen torjuntaa koskevia, jatkuvasti päivitettäviä tietoja ja ohjeita on sosiaali- ja terveysministeriön (STM), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Työterveyslaitoksen (TTL) verkkosivuilla. Näistä liitto suosittelee seuraamaan erityisesti THL:n sivua:
​https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
Hallituksen suositukset koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi löytyvät täältä:
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-suosituksista-koronaviruksen-leviamisen-hillitsemiseksi